The Wanderer

The Wanderer, in het Nederlands de Dwaler, is mijn grootste eigen project. Mijn grote fascinatie voor themaparken en belevingsattracties zette me aan tot het ontwikkelen van dit concept. Het is mijn doel om de mensen in deze attractie het verhaal van the Wanderer te vertellen. Voor dit project schreef ik verhalen, schetste ik boeken vol en tekende ik heel veel concept-art!

The Wanderer is my biggest personal project. My fascination with theme parks and experience-based attractions encouraged me to develop this concept for a darkride in a theme park. My goal is to tell the story of the Wanderer to the visitors in the attraction. For this project I wrote stories, filled two sketchbooks and I drew a lot of concept art!

De Chinese invloeden zullen u niet ontgaan zijn. Het verhaal van the Wanderer speelt zich af in een chinees dorp. Hier maakt de bezoeker kennis met Chinese geestenfeest. Dit jaarlijkse evenement vormde de basis van mijn verhaal.

By now you have probable noticed the Chinese influences. The story of the Wanderer is set in a Chinese village. It is in this village that the visitors get acquainted with the Chinese spirit festival, which is a real event that I based my story on.

Schrijven met beelden noem ik het. Met de beelden van mijn storyboard laat ik de beweegroute van de bezoekers door de attractie zien. Alles dat ze onderweg kunnen en moeten tegenkomen is geschetst en uitgedacht. Elke ruimte is een hoofdstuk in dit levende verhaal.

Storyboarding is what I would like to call it: writing with images. With these images I show the route that the visitors take while moving through the story of the attraction. Everything that they can and should encounter has been sketched out and thought over many times. Every scene makes a chapter in this living story.

De attractie zelf bestaat uit een looproute en een achtbaan. De looproute introduceert de bezoekers in de belangrijke gebeurtenissen en karakters in het verhaal. De achtbaan gebruik ik om uiting te geven aan het ruige aspect.

The attraction itself consists of a walking route and a roller coaster. The walking route introduces visitors to the important events and characters in the story. I use the roller coaster to express the rough parts of the story.

In deze attractie volgen de bezoekers het dwalende licht. De lantaarn vertegenwoordigt dit licht. Het was dan ook een gerechtvaardigde keuze om dit tot logo te verwerken. In de serie concept art gaat u ze nog vaak tegenkomen. Deze illustraties geven een goed beeld van de beleving die de bezoekers te wachten staat.

The wanderer lets visitors follow the "wandering" light. The light is mostly represented by Chinese lanterns you see everywhere in my concept art. It was therefore a justified choice to use it as a logo. These illustrations will give you a good picture of the experience that awaits the Wanderer's visitors.

Om dit project tot een realistisch en presenteerbaar plan te maken werkte ik de attractie uit tot plattegrond waarop alle scénes zijn aan te wijzen. Met mijn kennis over attractieparken en een uitgebreid onderzoek kon ik alle belangrijke facetten van een attractie in het ontwerp verwerken.

To make this project realistic and presentable, I created a map showing the layout of the building and how all the scenes fit within it realistically. Due to my knowledge about theme parks and extensive research, I was able to incorporate all the important facets of an attraction into the design.