Shattered worlds

In opdracht van een bedrijf dat bordspellen en kaartspellen ontwikkeld, werkte ik aan de digitale versie van hun best verkopende bordspel. Ik verzorgde het grafisch ontwerp van diverse interfaces, iconen en andere 2d objecten. Naast grafische vormgeving verzorgde ik ook concept art en andere illustraties.

Commissioned by a company that develops board games and card games, I worked on the digital version of their bestselling board game. I designed various interfaces, icons and other 2D objects. In addition to graphic design I also provided concept art and other illustrations.

Het originele bordspel had een middeleeuws thema. Het bedrijf wilde dit omzetten naar sciencefiction. Deze complete make-over weerspiegeld zich in de voorbeelden van het spel en de menu's. Ook het bord had een grote make-over nodig. Als nieuwe achtergrond voor het speelbord illustreerde ik deze achtergronden.

The original board game had a medieval theme. The company wanted to convert this into science fiction. The complete makeover is reflected in these examples of the game and the menus. The gameboard also needed a huge makeover so I illustrated these new backgrounds for it.

Concept art en illustraties spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van Shattered Worlds. Omdat ik in direct contact met het bedrijf stond, kreeg ik de opdracht om snelle schetsen te maken op basis van diverse beschrijvingen. Zo hadden meerdere partijen een duidelijker beeld van de bedoelingen van het bedrijf. Eén van deze schetsen werkte ik zelf uit tot de Manta. U ziet hem hier onder in een door mij ontworpen speelkaart.

Concept art and illustrations are an important factor in the development of Shattered Worlds. Because I was in direct contact with the company, I got the assignment to make some quick sketches based on various descriptions. The sketches were made so that third parties had a clearer picture of the company's intentions. I finalised one of my sketches into a complete artwork. You will see my "Manta" in a card design below.

Aliens, ruimteschepen en ook hele planeten tekende ik in schets-vorm uit voor Shattered Worlds. Eén van deze planeten bestaat uit duizenden zwevende rotsplaten die rond een magnetische gas-kern zweven. Dit soort toffe ideeën maakte het plezierig om aan dit project mee te werken.

I made sketches of aliens, spaceships and planets for Shattered Worlds. One of these planets consists of thousands of rock plates that float around a magnetic gas core. Amazing concepts like this made it a lot of fun to work on this project.