dE NIEUWE KLErEN VAN DE KEIZER

Samen met een groep andere illustratoren kreeg ik de opdracht om één paragraaf van een sprookje te illustreren. Elke paragraaf wordt uitgewerkt tot twee pagina's in een boek. Zo'n "spread" bevat een full-page illustratie, een tekstkader en een geïllustreerde eerste letter. De oude sprookjesboeken waarvan er veel in mijn kast staan, brachten genoeg inspiratie om meteen aan de slag te gaan. Om een nostalgische sfeer neer te zetten koos ik bewust voor weinig variatie in kleur.

A group of illustrators, including me, got the assignment to illustrate one paragraph of a fairy tale. Two pages of a book were reserved for each paragraph. Such a "spread" contains a full-page illustration, a text frame and an illustrated first character. The old fairy-tale books I own provided enough inspiration to get started right away. To create a nostalgic atmosphere, I deliberately opted for little variation in colour.

Mijn tekst: "Diep in de nacht, tot de zonsopkomst die het begin van de optocht betekende, speelden de kleermakers hun bedrieglijke spel. Meer dan zestien kaarsen waren ontstoken en het volk kon zien dat ze hard werkten aan de nieuwe kleren van de keizer. Ze deden net alsof ze van alles van het weefgetouw haalden en knipten in de lucht met grote scharen. Ze naaiden met naalden zonder draad tot ze zeiden. Nu zijn de kleren zijn klaar!"

the text I received: "The whole night before the morning on which the procession was to take place the cheats were up, and had lighted more than sixteen candles. The people could see that they were hard at work, completing the emperor's new clothes. They pretended to take the stuff down from the loom; they made cuts in the air with great scissors; they sewed with needles without thread; and at last they said, 'now the clothes are ready!'

De letter en het kader moeten bij het verhaal passen. De kleermakers maken toch niets? Geen garen en geen stoffen? Dat klopt! Daarom was er genoeg over voor een mooi stoffen kader in het boek! In deze illustraties breng ik de materialen binnen de ambacht goed naar voren.

The letter and the frame had to match the story. But the tailors do not really make anything right? No yarn and no fabrics? That's right! That's why there was plenty left for a nice frame in the book! With these illustrations I wanted to show the materials within the craft.