a million lines

In dit grote project liet ik alle pennen los en creëerde ik een serie gedetailleerde illustraties. Mijn doel? Een mooie serie "eigen werk" creëren en een stapje verder gaan in mijn voorliefde voor complexe tekeningen. Alle illustraties komen voort uit mijn fantasie en interesses. Zo ontstaat een mooi combinatie van steampunk, technologie, wetenschap en sciencefiction in de vorm van een gigantisch lijnenspel.

In this large project I created a series of complex and detailed illustrations. My goal was to create a beautiful series of work that really represented me as an illustrator and my love for complex images. All of these illustrations came straight from my imagination. They definitely reflect some of my greatest interest. Steampunk, technology, science and science-fiction are being combined into one big play of lines.

De eerste illustraties die u ziet zijn mijn studies. Al tekenend vormde ik een duidelijke stijl, sfeer en zetten ze de basis voor de thematiek voor de grotere werken in deze serie. Mijn beschrijving van het werk geeft dit goed weer "De aarde is een oude rots gigant die de alsmaar groeiende mensheid op zijn rug mee draagt. De basaltrotsen van zijn benen bezwijken bijna onder het gewicht. Hij houdt zich nog net staande met een grote wandelstok. Maar ook die gebruiken de mensen in hun hebzuchtige uitputting van alle natuur. De aarde zal altijd voor ons blijven zorgen maar is niet onsterfelijk."

The first illustrations that you see are my studies. While drawing, I formed a clear style, atmosphere and set the thematical foundation for the larger works in this series.  this theme is well reflected in my description of the works: "The earth is an ancient rock giant carrying the ever-growing human population on its back. The weight on his brittle basalt-rock legs almost makes it collapse. The walking stick he carries barely keeps him standing. But the greedy humans even started to build on that. The earth will always continue to take care of us but is not immortal. "

In dit laatste werk is de rotsgigant gevallen. "Zie hier de nieuwe mensheid. Al lang het lastdier Aarde vergeten leven ze daar in hun metropolis in de oneindige ruimte. Voor altijd omringt door het duister, enkel in leven gehouden door kunstmatige energie, afkomstig van machines. Maar ook die energie zal op een nacht opraken. Met een nieuwe krachtbron gaat de mensheid op dezelfde manier door. Nemen, nemen maar nooit iets teruggeven. Op den duur is er niets meer om te nemen. Dan stort alles in."

In my last illustration, the rock giant has already fallen. What you see here is a new way of life for the human population. They have long forgotten the beast of burden they called Earth. Now they live in their metropolis in in the infinity of space. They are forever surrounded by darkness and the machines that keep them alive. But without a new source of energy, their artificial world wall also come to collapse.